• Ostoskorisi on tyhjä

HEART UK STATEMENT- suositus Lp(a) määrityksestä

  • Seerumin Lipoproteiini (a)-pitoisuusmittaukseen tulee käyttää menetelmää, jossa Lp(a)-isoformien koon vaikutus tulokseen on minimoitu optimoitujen vasta-aineiden avulla, jotka on sertifioitu mittaamaan WHO/IFCC:n Lp(a):n referenssitasoa
  • Tulos tulee ilmaista Lp(a)-partikkelien nmol/l-pitoisuutena
  • Lp(a): massayksiköiden ja molaarisen konsentraation konversiota kumpaankin suuntaan tulee välttää
  • Nykyisistä menetelmistä on suositeltavaa käyttää vain Denka-reagenssejä, joiden kalibraattorimittaus on ilmaistu nmol/l-yksiköissä suhteessa WHO/IFCC:n Lp(a):n referenssitasoon

Lp(a) in kardiovaskulaarisairauksien itsenäinen riskitekijä ja vaikuttaa monien eri mekanismien välityksellä proaterogeenisiin ja protromboottisiin säätelyreitteihin. Geneettinen muuntelu selittää suurelta osin Lp(a)-pitoisuuden vaihtelua.
Lp (a) on sydän- ja verisuonisairauksien (CVD) riippumaton riskitekijä. Korkeat Lp (a) -tasot ovat perinnöllisiä ja liittyvät monimutkaisiin mekanismeihin, jotka sisältävät proatherogeeniset ja protromboottiset reitit. Katso linkki saadaksesi lisätietoja Lp (a):

Randoxin Lp(a) menetelmä vastaa kaikkia edellämainittuja suosituksia

  • Randox Lp(a)-menetelmä perustuu Denka Seikenin menetelmään, jolla on osoitettu tuloksen luottavuus eri Lp(a)-isoformien koosta riippumatta
  • Randox Lp(a)-menetelmässä käytetään viiden pisteen kalibraatiota, joka on sertifioitu käyttämällä WHO/IFCC:n Lp(a):n referenssiä
  • Randoxin Lp(a)-kalibraatti in itsenäinen määritysalueen sisällä, jotta apo(a):n koon vaihtelun vaikutus pitoisuuteen minimoituu
  • Randox Lp(a)-menetelmän kalibraatio ja tulos ilmaistaan nmol/l-yksiköissä
  • Randox Lp(a)-menetelmässä ei käytetä laskennallista konversiota massayksiköistä molaariseen konsentraatioon. ”Assaignment of” kabraattoriarvolla on tehty Randoxin R&D-ohjelman puitteissa.