• Ostoskorisi on tyhjä

TIK’ALERT ®

Borrelia antikropptest för hemmabruk (anti-Borrelia IgM)
Identifierar borreliainfektion orsaknad av fästingbett i ett tidigt skede ur blodprov

ALLMÄNT

Fästingarna är insekter som lever i trädverket och undervegetationen, i nästan hela Finland bortsett från Lapplands län. Fästingen kan bli smittad av borreliabakterien överföra den vidare till människan med bett (överföringsrisken 1-2%). I det första skedet ab Borreliainfektionen kan området runt fästingbettet börja rodna eller infekteras under de första 3-10 dygnen eller till och med flera veckor efter bettet. Övriga symptom som kan uppträda är feber, huvudvärk och ledvärk. Efter smittan reagerar kroppens immunsystem genom att blida antikroppar mot Borreliabakterien. Vissa antikroppar (IgM: M-klassens immunoglobuliner) kan spåras i blodet 2-4 veckor efter smittan.

TIK’ALERT®-testet identiferar just dessa antikroppar och således kan även den färska Borreliabakteriesmittan upptäckas 2-4 veckor från det förmodade fästingbettet. Nu kan Borreliainfektionen behadlas med antibiotika enligt läkarens bedömning. Ifall infektionen förblir obehandlad kan Borreliabakterierna påverka det centrala nervesystemet och leda till allvarliga neurologiska ströningar samt orsaka hudsymptom och ledgångsinflammation.

PRODUKTPRESENTATION

Förpackningen innehåller följande instrument för utförandet av testet:

- 1 förseglad foliopåse, som innehåller:
1 testkassett, 1 plastpipett och en fuktsamlare
.

Öppna foliopåsen först då du är redo att utföra testet.

Fruktsamlaren används inte alls.

- 1 steril lansett för blodprovstagning.

- 1 droppflaska innehållande 1 ml förtunningsmedel

- 1 bipacksedel.

Förpackningen innehåller inte följande förnödenheter:

bomullstuss och desinfektionsmedel.